داستان در حوالی قرن ششم در مسیرحرکت کاروانی اتفاق می افتد . در این کاروان ، یک پسر به نام ( محمود ) با پدرش که کاروان سالار است ، همراه با چند نگهبان و مسافرانی که در میان آنان یک دختر مسیحی ( مریم ) همراه با مادرش  و یک مرد یهودی ( هارون ) ، سفر می کنند  . البته چند دزد نیز در کاروان هستند…