این مجموعه در ۲۶ قسمت ۱۱ دقیقه ای در ۱۳۹۲ به سفارش مرکز صدا و سیمای همدان تهیه شد .

روایت داستانی یک خانواده دانشمند فضایی است که بدلیل کمبود
آب در سیاره خود ، به قصد پیدا کردن منابع آب به جستجو در فضا و کهکشان خود میکنند . سیستم های آنان منابع آبی را در سیاره زمین پیدا میکند . در هنگام ورود به
سیاره زمین ، سفینه آنها دچار مشکلی فنی شده و در زمین مجبور به نشستن میکنند . سفینه آنها در زمین در ایران ، شهر همدان فرود میآید . از قضا آنها در حیاط خانه
یک خانواده دانشمند قرار میگیرند . اندازه این موجودات فضایی که بسیار کوچکتر از انسان هستند آنها را تا مدتی مخفی نگه میدارد ولی بالاخره فافا فرزند آنها با عسل
که دختر خانواده دانشمند همدانی هستند ، ارتباط برقرار میکند و آشنایی این دو خانواده قصه های زیبایی را بوجود می آورد